Меню
Вашата кошница

Общи условия

http://grandperfumery.com е уебсайт – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на „ПМ - ПАРФЮМИ” ЕООД, ЕИК: 112649143.

Моля прочетете внимателно настоящите общи условия – те уреждат взаимоотношенията между Вас и Търговеца за извършването на покупки в електронния магазин http://grandperfumery.com. Зареждането на интернет сайта http://grandperfumery.com в браузъра представлява електронно волеизявление от Ваша страна, че сте съгласен с настоящите Общи условия и Вие сте обвързан/а с тях от влизането до напускането на настоящия уебсайт.

 

Общи условия за Интернет - магазин 


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина http://grandperfumery.com. Тези условия обвързват всички клиенти. 

Преди финализиране на поръчка, с натискане на бутона „Прочетох и приемам Общите условия“, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

2. Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранение в лог - файлове на сървъра http://grandperfumery.com на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на http://grandperfumery.com, не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог. Обект на продажба са стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Клиента.

4. След натискане на бутона „Поръчай", клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в опция „Количка”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5.Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС и не включват цена на доставка.

6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с включено ДДС.


II. ДОСТАВКА


7. Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката след получаване на доставката. Веднага след предаване на стоката от куриера на клиента, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани в присъствието на куриера внимателно за тяхната външна цялост и видими повреди от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ заменя стоката със същата по вид и цена стока, а при невъзможност за замяна на стоката, Търговецът възстановява платената от Клиента сума в срок до 30 дни. При посочени от клиента неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, както и ако клиентът не бъде намерен от куриера на посочения адрес два пъти или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът изпраща на посочения от клиента имейл или телефон за връзка съобщение, с което го кани да се свърже с Търговеца за получаване на  стоката. В случай, че клиентът не се свърже в едномесечен срок, считано от получаване на съобщението, то Търговецът съхранява стоката два месеца от получаване от клиента на съобщението, след изтичането на които Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката, като договорът се прекратява по вина на клиента и Търовецът задържа платената от клиента цена. 

9. При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка и е на посочения от клиента адрес. 

10. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 часа от получаването й.

11. Търговецът е длъжен да извърши доставката не по-късно от 7 (седем) дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на клиента до търговеца.

12.Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаване на стоката от клиента. Клиентът има право да върне закупената стока в рамките на СЕДЕМ ДНИ от датата на получаването й при следните спазени условия:

 • Опаковката и външният вид на стоката не са нарушени;
 • Върнатата стока е получена от Търговеца на адрес, гр. Пловдив, ул. Княз Александър Батенберг №36 до седмия ден, следващ датата на първоначалното й получаване от Клиента. Последната се удостоверява с подписано копие от товарителницата, придружавала стоката;
 • Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, вкл. транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката;
 • Клиентът има право да получи САМО стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

13. Доставчикът е длъжен да възстанови на клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор

14. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. Предлаганите продукти в електронния магазин се актуализират на база на наличностите, но е възможно някой продукт да не е наличен поради изчерпване на количествата. Когато Търговецът не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми клиентът в рамките на 3 (три) работни дни и да възстанови платените от него суми или да достави на клиента стоки със същото качество и цена в срок до 30 дни от датата, на която доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява клиента чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. Приема се, че посочения от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиентът е официално информиран със съдържанието й. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 

15. Когато при условията на т. 14 Търговецът изпълни друго вместо дължимото и клиентът упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на Търговеца.


III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ


16. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

17. Конкретно стоките се считат за дефектни, когато нямат обичайните или представени свойства, не отговарят на законовите изисквания или не са доставени в договореното количество. Моля, имайте предвид, че повишената чувствителност или алергична реакция към доставените стоки не може сама по себе си да се счита за дефект на стоката. По подобен начин, недостатъците в подаръци и други безплатни екстри, които предоставяме в допълнение към поръчката ви, не се считат за дефект. Снимките на продуктите в електронния ни магазин са само илюстративни и не представляват обвързващо описание на свойствата на продуктите (например опаковката може да се различава поради промяна, направена от производителя).

*ТЪРГОВЕЦ не носи отговорност за несъответствие в цветовете на продаваните в сайта артикулите, която се дължи на естествените различния при цветните възприятия на Клиента, свързани с възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори

18. ТЪРГОВЕЦЪТ е на разположение да отговори на всички въпроси, свързани с оплаквания, на [email protected]  или на тел. +359894557771 

Стоките, обект на рекламацията следва да бъдат изпратени на на адрес, гр. Пловдив, ул. Княз Александър Батенберг №36, заедно с попълнен формуляр за рекламация. Задължително условие е да се посочи  какъв е установеният от вас дефект или как се проявява той, както и вашето изискване относно начина на разрешаване на предявената от вас рекламация.

19. Информация относно хода на предявената от вас рекламация, по-конкретно за неговото получаване, одобряване или отхвърляне, чрез електронна поща или текстови съобщения. Може да се свържем с вас също и по телефона.

20. Обработката на оплакването, включително отстраняването на дефекта е в рамките на 30 (тридесет) календарни дни. В противен случай имате право да направите отказ от договора за покупка. Необходимо е да ни предоставите необходимото съдействие за изпълнение на горепосочения срок.

21.   В допълнение към условията, описани по-горе, за връщане на козметични и парфюмени продукти, те не трябва да се отварят (трябва да са в оригинална опаковка с непокътнато прозрачно фолио). Ако прозрачното фолио е отворено или премахнато, артикулът няма да бъде приет за връщане или замяна. 

В случай, че козметичен или парфюмен продукт е дефектен или повреден по време на доставката, трябва да се свържете с отдела за обслужване на клиенти за допълнителни инструкции преди опит за връщане.

IV. ЦЕНИ


22. Цените, посочени на сайта, включват транспорт в рамките на Република България. 

23. С приемането на настоящите общи условия клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие, че при избор на вариант да заплати продажната цена предварително при поръчката, се заплаща цялата продажна цена на поръчана чрез интернет магазина стока. Заплащането на цената по договора се извършва чрез изрично изброени в сайта начини, като извършването на плащането е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово цената, а също така представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за интернет магазина.


V. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ


24. Клиент може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на Сайта възможности. На Сайта е възможно плащането да се извърши по един от следните начини:     


 1. чрез банкови карти Visa, Visa Electron, Master Card,     MasterCard Electronic, Maestro;
 2. чрез ePay.bg, ЕasyPay и PayPal;
 3. чрез банков превод на посочена на сайта http://grandperfumery.com банкова сметка на Търговеца в   посочения на сайта срок;
 4. чрез плащане в брой на касите на EasyPay.bg и във всеки търговски обект част от партньорската им мрежа;
 5. чрез плащане при доставка от куриерска фирма  Speedy - наложен платеж;


25. Клиентът се задължава:

 1. да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 2. да плати цената на стоката според условията, описани в информацията на http://grandperfumery.com за доставка и плащане на стоки. 
 3. да заплати разходите по доставката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 4. да осигури достъп и възможност за получаване на   стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.


* „ПМ - ПАРФЮМИ“ не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на grandperfumery.com


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА


26. Клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет 

Магазина http://grandperfumery.com ..

27. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

28. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата http://grandperfumery.com.

29.  Всеки клиент, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА , се задължава при ползване на услугите: 


 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от http://grandperfumery.com услуги; 
 • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез http://grandperfumery.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;


VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


30. Търговецът се задължава:

 1. да уведоми клиента за поръчката в срок от 3 (три) работни дни в случай, че стоката не е налична;
 2. да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;
 3. гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;

31. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който клиентът използва предоставяните услуги. 

32. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на  сайта.

33. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо клиентите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез http://grandperfumery.com.

34. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на поръчката се задължава да обработи заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за целостта на всеки артикул преди да бъде изпратен. 

35. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от клиента, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

36. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти, независимо дали са регистрирани.

37. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес [email protected]


ТЪРГОВЕЦЪТ  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 


VIII. ОТГОВОРНОСТ


38. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

39. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на клиентите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Клиента и позволяват възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


IX. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ


40.  Клиента изрично се съгласява:

да предоставя своите лични данни на “ ПМ - ПАРФЮМИ ” ЕООД, наричан по-надолу накратко ТЪРГОВЕЦ.

 • ТЪРГОВЕЦЪТ да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените от клиента лични данни.

41. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените му от Клиента лични данни, само за целите, описани в настоящите общи условия, и/или във връзка със сключен между Клиента и ТЪРГОВЕЦ договор, както и в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

42. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да откаже регистрацията за ползване на сайта и за предоставяне на предлаганите услуги, ако Клиента не е дал съгласие за обработване на личните му данни съгласно точка 40. по- горе.

43. Клиента има право да получи от ТЪРГОВЕЦА  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

 • целите на обработването;
 • съответните категории лични данни;
 • начините на обработване на личните му данни;
 • съществуването на право да се изиска от ТЪРГОВЕЦА  коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Клиента, или да се направи възражение срещу такова обработване;


44.Право на изтриване (право „ да бъдеш забравен“): Клиент има правото да поиска от ТЪРГОВЕЦА изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, ако това не противоречи действащото законодателство.

45. Право на ограничаване на обработването: Клиент има правото да изиска от ТЪРГОВЕЦА ограничаване на обработването на негови лични данни, ако това не противоречи действащото законодателство.

46. Клиент има право да поиска от ТЪРГОВЕЦА да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването Клиент има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

47. Клиент има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.

48. ТЪРГОВЕЦЪТ няма право да обработва личните данни за цели, за които няма съгласие, а именно: цели извън посочените в т. 41. по – горе, освен в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

49. Преди да започне използването на лични данни за цели, различни от посочените в т. 41 по – горе, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да информира незабавно Потребителя и да изиска неговото съгласие.

50. Потребителят изрично се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ има право да запамети върху информационна система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация за потребителите, изразяваща се в кукита (сооkies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница чрез интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за същия, като го идентифицират, а също и за проследяване на действията му.

51.“ ПМ - ПАРФЮМИ ” ЕООД, обработва лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR). “ ПМ - ПАРФЮМИ ” ЕООД, спазва всички процедури за предотвратяване на направомерен достъп и употреба на лични данни, в съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни. Наред с това “ ПМ - ПАРФЮМИ ” ЕООД е внедрило корпоративни процедури за опазване на предоставените лични данни и използва мерки с повишена сигурност, както и технически и физически ограничения пред достъпа и използването на лични данни на своите сървъри. Относно човешкият фактор при работата с лични данни –

“ ПМ - ПАРФЮМИ ” ЕООД дава достъп до лични данни в процеса на работа само на оторизиран за целта персонал.

52. ТЪРГОВЕЦЪТ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите онлайн. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, предвидени в законодателството и при спазване на нормативно установения ред.

53. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия и Потребителят дава изричното си съгласие за това.

54. В случай, че потребителят не е съгласен да предостави своите лични данни на “ПМ - ПАРФЮМИ ” ЕООД да обработва личните му данни, то той следва незабавно да преустанови ползването на сайта. 


X. ЛИЧНИ ДАННИ И СИГУРНОСТ ПРИ БАНКОВИ ТРАНЗАКЦИИ


55. Клиентите поръчват стоки и предоставят информация, необходима за изпълнение на поръчката им добороволно. Предоставената информация се използва само и единствено с цел обслужване на клиента. Информацията предоставена от клиентите не се предоставя на трети лица, с изключение на партньорски фирми (куриерски служби и др.), пряко участващи в етапите на процеса на обслужване и изпълнение на поръчките на клиентите 

56.ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Търговецът не носи отговорност, ако с тях се сдобият трети лица вследствие на противозаконно осъществен пробив в системата на сайта.

Предоставената от клиентите информация и лични данни няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

57.ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

58.ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 

-е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 

-информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 

-ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

59. ТЪРГОВЕЦЪТ е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД.

60. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава начина на разплащане чрез използването на сигурни електронни системи за онлайн плащания.


XI. ИЗМЕНЕНИЯ 


61. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА. Последният има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и да променя настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им, както и самите изменения за запознаване с тях. Клиентът се счита обвързан от измененията от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Клиентът изрично заяви, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите към Клиента, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.


XII. ТЕРМИНОЛОГИЯ


62. „Клиент” е всеки, който е заредил в Интернет страницата http://grandperfumery.com на своя компютър. 

63.  "Поръчка" е индивидуалната заявка от съответния клиент за закупуване на стоки от сайта http://grandperfumery.com съгласно настоящите общи условия.   

64. "Услуги" са всички действия, осъществявани от „ПМ - ПАРФЮМИ” ЕООД, ЕИК: 112649143, при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.

65. Търговецът е лицето, което предлага чрез електронна продукти и услуги,  а именно: „ПМ - ПАРФЮМИ” ЕООД, ЕИК: 112649143, седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, п.к 4400 , ул. 2-ри Януари №5     

66. Интернет магазинът  означава виртуалният магазин находящ се на http://grandperfumery.com, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет

67. Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

68. IP Адрес - е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.


XIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


69. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

70. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

71. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

72. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните стоки.

73. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените стоки. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.


За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от интернет магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд.


Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на „ПМ - ПАРФЮМ” ЕООД, ЕИК: 112649143 и влизат в сила от 11.11.2021 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Приемане на това условие дава възможност да се възползвате от оптималното поведение на този сайт. Политика относно бисквитките